Wszystkie wpisy z roku 2022

Raport Ordo Iuris: Aspekty zdrowotne epidemii Covid-19

Nie znasz Ordo Iuris? Oto jak piszą o sobie: „Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest niezależnym, prawniczym think-tankiem, który przez osiem lat swojej działalności zbudował międzynarodową renomę jednego z kluczowych ośrodków obrony kultury prawnej osadzonej w tożsamości cywilizacji europejskiej, wzniesionej na filarach greckiej filozofii, rzymskiego prawa i etyki chrześcijańskiej.”

Czytaj dalej...


Porady prawne dla nienoszących masek

Z wielu raportów i analiz prawnych, np. z ostatnio opublikowanego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich , wiemy, że wszystkie obostrzenia nie mają podstawy prawnej – są po prostu niekonstytucyjne. Jak więc sobie radzić w sytuacji, gdy policja chce nam dać mandat za brak maski?

Czytaj dalej...


Pandemia z katolickiej perspektywy

Jak Kościół Katolicki zachował się wobec tzw. pandemii? Na ile pomógł nam zrozumieć zachodzące zjawiska i na ile wskazywał drogę we wszechogarniającym chaosie (dez)informacyjnym?

Czytaj dalej...


Bulla Quo primum

Bulla Quo primum papieża Piusa V jest znana każdemu tradycjonaliście. Jest to jeden z dwóch fundamentalnych dokumentów, który pomaga wybudzić się katolikom z posoborowego snu. Drugim jest Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae.

Czytaj dalej...