Nativitas Domini

Christus natus est nobis: Venite, adoremus!

../../_images/nativitas-domini.jpg

Pan Bóg jest Panem tego świata. Nic co się dzieje, nie dzieje się bez Jego woli. Bez względu więc na to jak złe wiadomości docierają do nas, my wierzymy i mamy nadzieję. Wielki cud Wcielenia otworzył nam perspektywy zbawienia czyli prawdziwego życia, do którego zmierzamy walcząc na tym pięknym łez padole.

Życzę wszystkim wiele błogosławieństwa Bożego w te święta Narodzenia Pańskiego! Życzę wszystkim odwagi i wytrwałej wierności.

«Zaiste, przyjdę niebawem».
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!