Szczepionki są bezpieczne i skuteczne – co na to VAERS?

Jedno zdanie i trzy kłamstwa. Ani to szczepionki, ani bezpieczne, ani skuteczne. Dzisiaj krótko o bezpieczeństwie.

Baza VAERS (Vaccines Adverse Reporting System) to system dobrowolnego raportowania o niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP) prowadzony przez oficjalne rządowe agendy w Stanach Zjednoczonych, tj. Centrum Kontroli i Profilaktyki Zachorowań (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) oraz Agencję Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration). W praktyce system ten raportuje jedynie 1 do 10% wszystkich rzeczywistych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Liczbę przypadków należałoby więc pomnożyć ×10 lub nawet ×100, żeby uświadomić sobie pełną skalę problemu.

Baza OpenVAERS zawiera te same dane co baza VAERS, ale udostępnia prostą agregację zebranych informacji w odniesieniu do „szczepionek” na Covid-19. Popatrzmy na poniższy wykres podsumowujący aktualną sytuację (stan na 3 grudnia 2021 r.):

../../_images/vaers-deaths.png

Wykres przedstawia sumaryczną liczbę zgonów spowodowanych szczepieniami na przestrzeni ostatnich 30 lat w USA. Trzeba pamiętać, że programy szczepień w USA są bardzo rozbudowane. Typowy dorosły Amerykanin ma na swoim koncie ponad 70 różnych preparatów! Przyrost zgonów w roku 2020 i 2021 jest tak duży, że nie można go wytłumaczyć powszechnością szczepień kowidowych. Punktem odniesienia są bowiem NOP-y z poprzednich lat obejmujące wszystkie szczepienia. Jeżeli przyjmiemy dla uproszczenia, że Amerykanie dożywają średnio 75 lat to statystycznie przyjmują 1 dawkę na rok jakiejś szczepionki. Oczywiście młodzi przyjmują po kilka na rok, starsi co kilka lat lub wcale. Średnio jednak wypada 1 dawka/rok, a nas interesuje ogólna liczba dawek. W roku 2020 pojawiają się szczepionki na Covid, które skokowo zwiększają liczbę szczepień. Załóżmy, znów dla uproszczenia, że dawki przyjęło 100% Amerykanów (w rzeczywistości ok. 72%). Oznacza to, że ze średniej 1 dawka/rok wskakujemy na średnią 2 dawki/rok, bo w jednym roku przyjmujemy 1 dawkę ze standardowego kalendarza szczepień i 1 dodatkową dawkę na Covid. Gdyby uwzględnić 2 dawki szczepionek na Covid, to przeskoczymy do poziomu 3 dawki/rok. Powyższy wykres pokazuje jednak przywzrost wyraźnie większy niż ×2 czy nawet ×3. Widać po prostu, że te preparaty są… inne.

Zarejestrowane w bazie zgony następowały najczęściej w pierwszych dniach po przyjęciu preparatu, co obrazuje następny wykres:

../../_images/vaers-days.png

Zgon jest oczywiście skrajnym przypadkiem NOM. Jest jednak całe mnóstwo innych groźnych odczynów poszczepiennych:

../../_images/vaers-numbers.png

Co my tu mamy:

 • wstrząs anafilaktyczny,

 • częściowy paraliż twarzy,

 • poronienie,

 • zawał serca,

 • zapalenie mięśnia sercowego / zapalenie osierdzia,

 • trwała niepełnosprawność,

 • małopłytkowość,

 • zagrożenie życia,

 • ciężka reakcja alergiczna,

 • półpasiec.

Ponieważ informacja jest niewygodna, więc trzeba ją jakoś zneutralizować. Nasz rodzimy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego robi to wyciągając anegdotyczną historię fałszywego zgłoszenia do systemu VAERS pacjenta, który zamienił się po szczepieniu w potwora z popularnych komiksów. Tak, mamy się pośmiać i nie zawracać sobie głowy takimi śmiesznymi bazami danych. Gratuluję dobrego samopoczucia!


Bardziej wiarygodne i pełniejsze dane niż w bazie VAERS możemy znaleźć w wojskowej bazy danych DMED (Defense Medical Epidemiology Database). Wg relacji przygotowanej przez serwis Bibula:

W wyniku (przymusowego) szczepienia wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych, wszystkich rodzajów sił zbrojnych Stanów Zjdnoczonych, zanotowano między innymi:

 • problemy neurologiczne – wzrost o 1000% (z 82 tys. przypadków rocznie, do 863 tysięcy przypadków w ciągu zaledwie 11 miesięcy roku 2021)

 • zatorowość płucna (Pulmonary embolisms) – wzrost o 471%

 • diagnozy chorób nowotworowych – wzrost o 300% (z 38,700 przypadków rocznie, liczonych jako średnia z ostatnich pięciu przedpandemicznych lat, do 114,645 w ciągu 11 miesięcy 2021 roku)

 • zapalenie mięśnia sercowego (myocarditis) – wzrost o 296%

 • Objaw Bella (Bell’s palsy) – wzrost o 291%

 • niepłodność u kobiet – wzrost o 471%

 • defekty porodowe (congenital disorder) u dzieci urodzonych przez kobiety służące w siłach zbrojnych – wzrost o 156%

 • poronienia – wzrost o 300%

Poprzedni wpis:
Suche dni grudniowe
Następny wpis:
Remdesivir